Feil på hvitevarer

Finn den hvitevaren du har problemer med og følg instruksene. Ved fortsatt feil se nederst i dokumentet!

NB! Huseier dekker reparasjoner når det er en feil med selve produktet, men ikke når feilen skyldes bruken av produktet. Til eksempel dekker ikke huseier feil som kommer av at filteret eller vannlåsen til vaskemaskinen / tørketrommelen ikke er renset, spylearmer til oppvaskmaskin har gått tett, avløpshullet bakerst i kjøleskapet ikke rengjort, fryseren ikke har blitt regelmessig aviset etc. Disse tingene er noe leietaker helt enkelt kan fikse selv, og som ikke ville oppstått ved riktig bruk / vedlikehold. Husk å alltid skyll fat og bestikk før det settes i oppvaskmaskinen og tøm bukselommer for rusk og rask før vask. Aldri len deg til døren på vaskemaskinen når du reiser deg da den vil bli bøyd og til slutt ikke gå igjen. Aldri åpne døren til vaskemaskinen med makt før den er helt ferdig da håndtaket kan knekke.

Sjekk sikringen først! Dersom ikke et produkt slår seg på må du sjekke først at sikringene i sikringsskapet ikke har slått seg ut. Hvis det er tilfelle kan du prøve å slå den opp igjen og se om det løser problemet. Det har da trolig bare skjedd en overbelastning ved at for mange elektrikse apparater har vært på samtidig. Dersom sikringen fortsetter å slå seg av må du kontakte utleier.

 1. Rens filteret. Filteret er som oftest plassert foran nederst på maskinen. Du må ta av et deksel først for å få tilgang til filteret. Av og til kan det være to filtre som må renses. Noen ganger er filteret bak maskinen slik at du må dra frem maskinen for å få tilgang, men dette er sjeldent. Ta ut filteret og rens dette for skit og rusk, og sett det tilbake i maskinen. Om du ikke finner filteret må du søke opp navnet på maskinen på Google, og der vises tegning og plassering av filter. Filter må renses ved jevne mellomrom selv om maskinen ikke er defekt, det samme med vannlåsen.

 2. Rens filteret til vannbeholder tørketrommel må gjøres annenhver måned. Dersom dette ikke gjøres vil kondensator bli tett og sikkerhetstermostat defekt, dette dekkes ikke av huseier.

 3. Rens vannlåsen. Vannlåsen er den beholderen som er festet på veggen som avløpsrøret til vaskemaskinen går oppi. Her kan det være samlet mye rusk og skit som forhindrer vannet i å gå videre ut. Hvis ikke vannet får fri passasje kan vaskemaskinen gi feilmelding og vil ikke virke. Ofte må vannlåsen demonteres for å få ut all skit. Her løsner du skruene, tar av vannlåsen, renser for skit, og skrur på plass igjen. Ring vaktmester om du ikke får dette til.

  For mer info om hvordan du renser filter eller vannlås les bruksanvisningen til produktet. Finner du ikke denne i leiligheten kan du søke etter «bruksanvisning, navn og modellnummer på google. Navnet på maskinen står enten foran på maskinen, på innsiden av døren eller på baksiden av maskinen.

 4. Har du vatret maskinen? Har du brukt vater og sett at maskinen står beint? Den kan ha flyttet seg siden montering. Dette kan foreksempel skje hvis du har lastet den for tungt.

 5. Er stikkontakten skikkelig satt i? Prøv å ta ut stikkontakten, vent noen minutter og sett den inn igjen.

 6. For candy tørketrommel; prøve å nullstille tørketrommelen, Du kan gjøre det på denne måten: slå på hvilket som helst program. Trykk på knappen START/PAUSE i fem sekunder. Slå av program. Trekk strømkabelen ut fra stikkontakten i fem timer og etterpå sett den tilbake. Dette kan hjelpe slik at maskinen din begynner å fungere normalt.

 1. Sjekk at komfyrvakten er nullstilt. Komfyrvakt er den boksen på veggen over platetoppen. Trykk på knappen og platetoppen nullstilles. Hvis ikke du hører et pip prøv å trykk igjen. Nb. Ikke alle har leiligheter har komfyrvakt.

 2. Bytt evt batteri på komfyrvakten om punkt en ikke fungerer.

 3. Hvis alle sikringene I sikringsskapet er ok/slått opp kan du prøve å slå ned og opp den sikringen det gjelder. Sikringen

  tilhørende produktet finner du navngitt i døren på sikringsskapet.

 4. Hvis ikke det virker, prøve så å nullstille komfyrvakten ved å holde knappen inne I ca 5 sekunder.

 5. Sjekket barnelåsen? Nøkkel symbol som må deaktiveres før man kan trykke på noe annet..

 6. Sjekket om sikringen er slått ned? Forsøk å slå den opp igjen

 7. Hvis ingenting fortsatt virker må utleier kontaktes.

Kjøleskapet lekker vann

Sjekk om avløpshullet er tett.
Dra ut nederste skuff i kjøleskapet. Fjern vann som eventuelt har lagt seg i bunn. I bakkant inni kjøleskapet på veggen litt over bunnen ser du et hull. Dette huller er ment for at vann skal samle seg og derfra gå ut i en vannbeholder bak kjøleskapet. Mest sannsynlig er dette hullet tett av skit eller matvarer som sperrer for at vannet renner ut. Fjern ting som sperrer og rens hullet ved å dra i «proppen» som stikker opp fra hullet. Rengjør hullet for skit med en klut så vannet får fri passasje. Noen kjøleskap har et deksel du må fjerne for å få tilgang til avløpshullet. Når du har renset hullet må du restarte kjøleskapet ved å ta ut stikkontakten og vente 15 minutter før du tar den inn igjen.

Maten i kjøleskapet blir varm / Det danner seg is i kjøleskapet Drikke i kjøleskapet fryser til is / Fryseren er overfylt med is og frost

Er det lufting bak kjøleskapet?
Uten lufting bak kjøleskapet slipper ikke den varme luften ut og varmeelementet i kjøleskapet vil ikke fungere som det skal. Man får da for varmt eller for kaldt kjøleskap. For kaldt kjøleskap resulterer i frossen mat og drikke og is på veggene inni kjøleskapet, og blir kjøleskapet for varmt vil maten gå fortere ut på dato. Ved frittstående kjøleskap / frys må du sjekke at kjøleskapet ikke er plassert for tett inntil veggen bak. Det kan skje ettersom det kan flytte seg litt bakover hver gang man lukker døren. Er det helt inntil veggen må det skyves noen centimeter fram slik at den varme luften fra baksiden av kjøleskapet slipper ut. Ved Integrert kjøleskap / frys skal det være en luftespalte øverst helt bak inni skapstammen. Om det ikke er luftespalte må vaktmester kontaktes slik at vi får laget lufting. (ikke alle eldre skapstammer ble levert med luftespalte).

Aviser du fryseren regelmessig?
Fryseren må avtines (fjerne is) regelmessig slik at fryseelementene virker som de skal. Dersom fryseren ikke avises vil fryseelementene etterhvert dekkes med is og temperaturen I kjøleskapet kan bli for høy / for lav

Går kjøleskapet helt igjen?
Noen kjøleskap kan med tiden få en glippe mellom døren på kjøleskapet og selve kjøleskapet. Dette er som oftest på integrerte kjøleskap. Om kjøleskapet ikke går helt igjen må vaktmester kontaktes slik at vi får fikset dette

Er temperaturen riktig?
Har du sjekket at temperaturen er riktig innstilt? I hvert kjøleskap kan temperaturen reguleres. Prøv helt til slutt å vri denne kaldere eller varmere. Vær obs på at noen kjøleskap kan ha temperatur som blir kaldere når man vrir høyere/oppover, så prøv deg litt frem.

Er stikkontakten skikkelig satt i?
Prøv å ta ut stikkontakten, vent noen minutter og sett den inn igjen.

Blir ikke skikkelig rent

Har spylearmen fri passasje?
Spylearmen er det lange objektet som går rundt og rundt inni maskinen og som spyler ut vann. Sjekk før hver vask at denne har fri passasje og går rundt 360 grader uten å blokkeres av fat eller andre gjenstander. Dersom spylearmen blokkeres vil ikke det som er inni maskinen bli vasket skikkelig. I tillegg kan spylearmen få skader som gjør at den ikke virker optimalt.

Er spylearmen tett?
Dersom fat og bestikk ikke skylles skikkelig før det settes i maskinen vil spylearmen til slutt bli tett. Spylearmen må i så fall renses slik at vannet får komme ut.
Utleier kan bestille servicetekniker, men dersom han ikke finner feil med maskinen vil leietaker måtte betale for arbeidstiden til serviceteknikeren ettersom det da går på feil av selve bruken av maskinen.
Det er veldig viktig å skylle tallerken og bestikk godt i vasken før det settes inn i oppvaskmaskinen.

Annen rengjøring.
Det er viktig å rense filter og andre deler jevnlig. Se brukermanualen til din oppvaskmaskin for detaljer (sjekk produsenten/leverandørens nettside, evt google.

Varmt langvarig program
Moderne oppvaskmaskiner har ofte “eco-program” ol. Det betyr at vannet som brukes er kaldere enn optimalt mtp rensing av matrester ol. Derfor bør du kjøre et langvarig varmt program med maskinrens 1-2 ganger i måneden. dette gjøres etter rens av filter og spylearmer.

Kommer det damp etter vask?
En oppvaskmaskin tar inn kaldt vann og varmer opp vannet I maskinen. Så når maskinen er ferdig skal det komme damp ut av maskinen og fat og glass skal være varmt. Dersom det ikke kommer damp ut fra maskinen etter den er ferdig er det et tegn på at vannet I maskinen ikke har blir varmet opp, og at det dermed har blitt vasket med kaldt vann. Test derfor maskinen og sjekk om det kommer damp etter den er ferdig, og kjenn om fat/glass I maskinen er kaldt eller varmt. Hvis det ikke kommer damp eller det inni maskinen er kaldt er det noe gale med selve maskinen.

 1. Sjekke om sikringen er slått ned.

 2. Sjekke om det er bare kaldtvann? Hvis ikke vann i det hele tatt må en nullstille vannstopper, men først sjekke om det er lekkasje i vannskap eller under kjøkkenskapene (der sensoren ligger).

 3. Sjekke varmtvannsbereder om den er varm eller helt kald. Hvis den er kald er kanskje termostaten inni bereder ødelagt og må byttes. Rørlegger må kontaktes for å sjekke om det er termostaten eller om det er hele brederen som er defekt, men leietaker kontakter utleier, og utleier vil kontakte rørlegger.

Fortsatt feil på produktet?

Huseier dekker reparasjoner når det er en feil med selve produktet, men ikke når feilen skyldes bruken av produktet. Dersom det fortsatt er feil på produktet kan skjema fylles ut.