Fordeler ved å leie av Solo Utleiebolig

Solo Utleiebolig jobber for fornøyde leietagere og ønsker å tilby gode fordeler for de som leier av oss.

  • Solo Utleiebolig eier leilighetene selv, og vi er opptatt av gode bygg og fornøyde leietagere.
  • Trappevask utføres av samarbeidspartnere som er spesialister på renhold.
  • Vi har samarbeid med vaktmestere som kontinuerlig vedlikeholder våre eiendommer.
  • Vi har kundeservice/vakttelefon dersom du trenger å komme i kontakt med oss utenfor våre åpningstider. Vakttelefon skal kun benyttes om du trenger råd eller assistanse i forbindelse med nødstilfeller som brann, vannlekkasjer og lås/nøkkelproblemer.
  • Vi er profesjonelle og en langsiktig eier.
  • Vi tilbyr både depositum og leiegaranti
    – Depositum etableres i OBOS Banken i leietakers navn. Minimum 3mnd depositum. Bankens gebyr betales av utleier.
    – Leiegaranti er en garanti som fungerer på samme måte som depositum. Forskjellen er at du slipper å stille 3 måneders husleie på en konto. Du betaler 14 % av garantibeløpet som en engangsavgift. Garantien varer i 3 år.