Prisliste

Med mindre det er opplyst er transport, bompenger, drivstoff, eller medgått materiell ikke inkludert. For rørlegger og elektrikertjenester som havner under utleiers vedlikeholdsplikt gjelder egne priser.

Prislisten er oppdatert pr. 11.02.2022. Prisene reguleres etter KPI-indeks.

Tittel Beskrivelse Timepris + mva Gebyr inkl. mva
Forsøpling
Hensetting av papp og søppel på eiendommen eller i fellesareal/korridorer
600,-
Forsøpling
Fjerning av papp eller søppel. (I tillegg kommer tømmekostnad på avfallsstasjon)
420,-
Forsøpling
Hensetting av boss ved siden av bosspann eller ved overfylling av bosspann
600,-
Forsøpling
Forsøpling av uteområder, herunder snusbleier, røyksneiper, flasker mm.
600,-
Forsøpling
Opprydding ved forsøpling
420,-
Tapt nøkkel
Innlåsing ved tapt nøkkel Utleier har ikke pliktig utrykning, men vil bistå når det er mulig. Låsesmed kan kontaktes på leietakers regning om det er akutt og vaktmester ikke er tilgjengelig. Ved låsesmed gjelder egne priser.
850,-
Tapt nøkkel
Tapt standardnøkkel. Kjøre til låsesmed å kopiere nøkkel samt kjøre til leietaker å levere
550,-
Tapt nøkkel
Tapt standardnøkkel. Ny standardnøkkel (Pris hos leverandør)
150,-
Tapt nøkkel
Tapt systemnøkkel. Bestilling av ny systemnøkkel og sylinder (Sylinder må som oftest byttes ved system mht sikkerhet).
300,-
Tapt nøkkel
Tapt systemnøkkel. Kjøre til låsesmed å hente ny nøkkel og sylinder samt kjøring til leietaker å levere
450,-
Tapt nøkkel
Tapt systemnøkkel. Montering ny sylinder
325,-
Tapt nøkkel
Tapt systemnøkkel. Ny systemnøkkel (Pris hos leverandør)
365,-
Tapt nøkkel
Tapt systemnøkkel. Ny systemnøkkel (Pris hos leverandør)
1190,-
Husbråk og mislighold
Innleid vaskebyrå ved misligholdt vedlikehold / rengjøring av leilighet.
480,-
Husbråk og mislighold
Ved leilighet faktureres gebyr i tillegg pga økt slitasje ved manglende vedlikehold/renhold
900,-
Husbråk og mislighold
Ved rom og fellesarealer i bofellesskap faktureres gebyr i tillegg pga økt slitasje ved manglende vedlikehold/renhold Prisene gjelder pr. person.)
350,-
Vaktmester
Rensing av sluk / filter / avløp / vannutløp til vask eller hvitevarer
525,-
Vaktmester
Smøring / oljing av låser / sylindre / dører / vinduer
525,-
Vaktmester
Reparere / etterskru løst toalettsete
525,-
Vaktmester
Andre vaktmestertjenester som faller under leietakers vedlikeholdsplikt.
420,-
Utflytting
Annengangs boligkontroll ved utflytting
690,-
Utflytting
Møter ikke opp til avtalt tid ved utflytting, samt kontakte leietaker for ny avtale.
690,-
Utflytting
Fjerning av gjenglemte ting i bod / bolig. Det som ikke blir fjernet fra boden ved utflytting vil bli fjernet på leietakers regning til medgått tid kr. 1100,- pr. time pluss mva. Prisen er høy fordi det trengs to arbeidere til jobben med å bære ut store gjenstander og det må leies inn varebil og eventuelt tilhenger. I tillegg kommer tømmekostnad på avfallsstasjon. Se bir.no for priser her under bedrift.
1100,-

Feil på hvitevarer
Huseier dekker reparasjoner når det er en feil med selve produktet, men ikke når feilen skyldes bruken av produktet. Til eksempel dekker ikke huseier feil som kommer av at filteret eller vannlåsen til vaskemaskinen / tørketrommelen ikke er renset, spylearmer til oppvaskmaskin har gått tett, avløpshullet bakerst i kjøleskapet ikke rengjort, fryseren ikke har blitt regelmessig av-iset etc. Disse tingene er noe leietaker helt enkelt kan fikse selv, og som ikke ville oppstått ved riktig bruk / vedlikehold. Husk å alltid skyll fat og bestikk før det settes i oppvaskmaskinen og tøm bukselommer for rusk og rask før vask. Aldri len deg til døren på vaskemaskinen når du reiser deg da den vil bli bøyd og til slutt ikke gå igjen. Aldri åpne døren til vaskemaskinen med makt før den er helt ferdig da håndtaket kan knekke.

Utleiers og leietakers vedlikeholdsplikt
Ifølge husleieloven og kontrakten har utleier ansvar for vedlikehold av større faste installasjoner, og leietaker har ansvar for å sørge for vedlikehold av for eksempel brytere, kraner, dørlåser, toaletter, et cetera. Det gjelder også små reparasjoner av disse. Vedlikeholdsplikt av toalett betyr for eksempel at man har ansvar for å skifte setet om det skulle være nødvendig og bruke for eksempel avløpsåpner om man trenger det. Er det en liten reparasjon som skal til, så er det leietakers ansvar. Er det gammelt og må byttes ut, er det utleiers ansvar. Mer om leietakers vedlikeholdsplikt finner du i kontrakten.